Loading...

Qua đèo ngang phiên bản chế dài này đủ chưa dài này đủ chưa dài này đủ chưa

Tên video: Qua đèo ngang
Nghệ sỹ/Diễn viên: Chưa cập nhật
Tags: Video hài, Video funny, Nhạc chế

Tóm tắt nội dung:
Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
...

Bước tới nhà em, bóng xế tà
Đứng chờ năm phút, bố em ra
Lơ thơ phía trước, vài con chó
Lác đác đằng sau,chiếc chổi gà
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác