Loading...

Hài Về Quê Ăn Tết

Tên video: Hài Về Quê Ăn Tết
Nghệ sỹ/Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Trấn Thành, Trung Dân
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Kịch Bản : Thu Trang
Hài Về Quê Ăn Tết được trích trong Hương Sắc Việt, tiểu phẩm nói về các con về quê ăn tết với cha.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác