Loading...

Hài Trấn Thành Hài Khó Ở

Tên video: Hài Trấn Thành Hài Khó Ở
Nghệ sỹ/Diễn viên: Trấn Thành
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài khó ở nói về ông già bán tạp hóa khó tính, tìm đủ cách để cho mấy đứa trẻ ở xóm không đá banh trước cửa nhà mình nữa. Mỗi lần đều bị nhận kết quả về mình.
Mời khán giả thưởng thức!

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác