Loading...

Hài Tình Cha Con

Tên video: Hài Tình Cha Con
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Kiều Linh, Trường Giang...
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Tình Cha Con được trích ở Căn Phòng số 5 trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi tập 1 phát sóng ngày 11/10/2014 kênh vtv3.
Hài Tình Cha Con nói về 4 người con về thăm cha, cha muốn chăng chối khí biết mình không sống được bao lâu. Người cha muốn thử thách các con để chia tài sản cho các con.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác