Loading...

Hài Tình Cha Con

Tên video: Hài Tình Cha Con
Nghệ sỹ/Diễn viên: Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài xoay quanh việc người cha gọi các con về để dặn dò các con, đọc di trúc để thử lòng các con. Tiểu Phẩm lấy đi không ít tiếng cười và không ít nước mắt của khán giả về sự phu bạc của các con với người cha khi cha công bố di trúc.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác