Loading...

Hài Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền

Tên video: Hài Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền
Nghệ sỹ/Diễn viên: Chí Tài, Hoài Linh, Bằng Kiều, Thúy Nga
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
.
Bằng Kiều, Chí Tài, Thúy Nga, Hương Thủy. Hài Kịch Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền in Thuy Nga Paris By Night 100 released in Oct. 2010. Thuy Nga Productions.
Nội dung lấy cốt chuyện của phim Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, Lương Sơn Bá do Chí Tài đóng tìm cách để lấy được Trúc Anh Đài, được người cháu ủng hộ nghĩ cách, và kết thúc bất ngờ.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác