Loading...

Hài Lục Vân Tiên Tái Thế

Tên video: Hài Lục Vân Tiên Tái Thế
Nghệ sỹ/Diễn viên: Kim Hiền, Thái Quốc, Chí Tài, Maika
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Biên kịch: Thu Hiền
kim hiền-hạnh
Thái Quốc - Phúc
Chí Tài - Lục Vân Tiên
Hài Lục Vân Tiên Tái Thế được trích trong Tài Tiếu Tuyệt phát sóng trên kênh HTV2, hài xoay quanh nhân vật Lục Vân Tiên thấy bất bình vào giúp đỡ.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác