Loading...

Hài Kịch Nỗi Oan Thị Mầu

Tên video: Hài Kịch Nỗi Oan Thị Mầu
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Linh
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hoài Linh, Chí Tài & Kiều Oanh in Hài Kịch Nỗi Oan Thị Mầu Paris By Night 85 Xuân Trong Kỷ Niệm released in Jan. 2007. Thuy Nga Productions.
Hài kể về Cụ Xã (Hoài Linh), Cụ Chánh(Chí Tài) xét xử Thị Màu chửa hoang

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác