Loading...

Hài Hoài Linh Hài Vợ Bé

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Vợ Bé
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Phi Thanh Vân
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Vợ Bé xoay quanh 1 vị Sếp có vợ bé nhưng sợ vợ mình biết, nên thường xuyên thuê vệ sỹ đưa vợ đi 1 chỗ và vợ bé một chỗ, làm sao không để cho họ gặp nhau.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác