Loading...

Hài Hoài Linh Hài Táo Quân Chầu Trời

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Táo Quân Chầu Trời
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:

Hài Tết 2016 - Táo Quân Chầu Trời - Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài.
Hài xoay quanh về Các Táo lên trời bằng đường máy bay để lên báo cáo tình hình của năm, cuộc nói chuyện trao đổi của các táo trước khi vào chầu với những tình tiết gây cười ,


--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác