Loading...

Hài Hoài Linh Hài Ông Ngoại Thích Dùng Đồ Ngoại

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Ông Ngoại Thích Dùng Đồ Ngoại
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài,
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Ông Ngoại Thích Dùng Hàng Ngoại nói về người ông ngoại lên nhà con mình chơi, từ quần áo tính cách của ông ngoại này đều mang nét trẻ trung, ăn chơi và thích với toàn dùng đồ ngoại, không thích dùng đồ nội( đồ việt nam)

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác