Loading...

Hài Hoài Linh Hài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Đan Trường, Cẩm Ly
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài dựa trên phim "Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài" của Trung quốc, hai đôi lên kinh đi thi rồi yêu nhau mà không đến được với nhau. Ngân Tâm (người hầu của Trúc Anh Đài) do Hoài Linh đóng.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác