Loading...

Hài Hoài Linh Hài hài Bên Cầu Dệt Lụa

Tên video: Hài Hoài Linh Hài hài Bên Cầu Dệt Lụa
Nghệ sỹ/Diễn viên: Chí Tài, Hoài Linh
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài xoay quanh cô gái quê nghèo được người Cha sắp đặt gả cho quan, nhưng cô gái quyết yêu chàng trai khác dù có pải chết.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác