Loading...

Hài Hoài Linh Hài Đại Sứ Du Lịch

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Đại Sứ Du Lịch
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Tiêu phẩm xoay quanh việc hai người bạn nói chuyện, một anh đang muốn đăng ký làm Đại sứ du lịch, ông bạn giúp trau dồi kiến thức về du lịch cho bạn mình.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác