Loading...

Hài Hoài Linh Hài Con Và Rể

Tên video: Hài Hoài Linh Hà Con Và Rể
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Trung Dân, Thanh Thủy
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài nói về chuyện đi câu của hai ông ham câu cá, tranh nhau chỗ câu. Éo le khi người con của 1 trong hai người đến thì té ra là 1 người là người yêu của con gái ông kia. Chuyện sẽ phải xử lý sao và nhờ tình huống éo le tạo nên tình tiết gây cười.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác