Loading...

Hài Hoài Linh Hài Cây Đèn Thần

Tên video: Hài Hoài Linh Hài Cây Đèn Thần
Nghệ sỹ/Diễn viên: Chí Tài , Hoài Linh
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Một anh thuê nhà trọ (Chí Tài) nợ tiền nhà đã lâu, chủ trọ đi đòi viện lý do lý trấu không trả, chẳng may anh thuê trọ vớ được cây đèn thần, anh ta tưởng rằng giống trong câu chuyện "ALadanh và Cây Đèn Thần" nên anh ta chà chà, một người tự nhận là thần cây đèn xuất hiện (Hoài Linh), câu chuyện xoay quanh điều ước của anh ta.
Tiểu phẩm gây cười nhưng cũng mang đầy tính nhân văn.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác