Loading...

Hài Hoài Linh Chí Tài

Tên video: Hài Hoài Linh Chí Tài
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Tiểu phẩm hài được diễn khi Hoài Linh còn trẻ.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác