Loading...

Hài Chàng Khờ Hài Hoài Linh

Tên video:Hài Chàng Khờ Hài Hoài Linh
Nghệ sỹ/Diễn viên: Hoài Linh, Phương Thanh, Chí Tài
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Tiểu phẩm xoay quanh kể về một anh chàng khờ (Hoài Linh) bán Bóng bay ở công viên, giúp một người bạn giả làm ăn xin để bạn mình tán gái.

--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác