Loading...

Hài Bí Mật Ngôi Mổ Cổ

Tên video: Hài Bí Mật Ngôi Mổ Cổ
Nghệ sỹ/Diễn viên: Khánh Nam, Trấn Thành
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Bí Mật Ngôi Mổ Cổ được trích trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi tập 12 phát sóng kênh vtv 3 ngày 27/12/2014
Hài Bí Mật Ngôi Mổ Cổ nói về cuộc hẹn giữa Giáo sư và học trò trong ngôi mộ cổ. Những câu hỏi đặt ra của học trò cho giáo sư đồi hỏi sự ứng xử hợp lý, Mời quý vị thưởng thức !
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác