Loading...

Hài Bão Làng

Tên video:Hài Bão Làng
Nghệ sỹ/Diễn viên: Thành Trung, Công Lý
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Bão Làng được trích trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi Tập 6 phát sóng ngày 15/11/2014 kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam
Hài Bão Làng nói về Cuộc gặp gỡ giữa phó thôn (khách Mời Thành Trung) và 1 an làm trong thôn về việc Trưởng Thôn mất, cần phó thôn có kế hoạch. Những câu hỏi đặt ra cho vị Phó thôn này khi làm trưởng thôn như nào khiến cho Thành Trung phải ứng xử một cách hợp lý.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác