Loading...

Hài Bạch Tuyết Và Hoàng Hậu

Tên video: Hài Bạch Tuyết Và Hoàng Hậu
Nghệ sỹ/Diễn viên: Ốc Thanh Vân, Thanh Thủy
Tags: Video hài, Video funny

Tóm tắt nội dung:
Hài Bạch Tuyết Và Hoàng Hậu được trích trong chương trình Ơn giời cậu đây rồi tập 1 phát sóng trên lênh vtv 3 ngày 11/10/2014.
Hài Bạch Tuyết Và Hoàng Hậu nói về cuộc nói chuyện giữa Hoàng Hậu (Thanh Thủy) với Cô Công Chúa Bạch Tuyết (Ốc Thanh Vân), những yêu cầu, thử thách của Hoàng Hậu dành cho Công Chúa làm cho Ốc thanh Vân phải ứng xử khéo léo, đặc biệt là khi có thêm một vị Hoàng Tử xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác