Loading...

Hài Xuân Bắc - Tỏ tình qua điện thoại

Published on Nov 24, 2013
Name: Hài kịch Tỏ tình qua điện thoại
Actors: Xuân Bắc & Tự Long
Company: VTV
Event: Gala Cười 2014
Category: People and Blogs
License: Standard YouTube License
Tags: Video hài, Hài Xuân Bắc

Nghệ sỹ: Xuân Bắc & Tự Long
Kênh video: Thúy Nga
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác