Loading...

Hài Nguyễn Ngọc Ngạn kể truyện cười

Published on Nov 26, 2015
Name: Chuyện cười Paris By Night Nguyễn Ngọc Ngạn Part 1
Actors: Nguyễn Cao Kỳ Duyên and Nguyễn Ngọc Ngạn
Company: Thuy Nga Productions.
Category: Music
License: Standard YouTube License
Tags: Video hài, Video funny

Nghệ sỹ: Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Kênh video: Thúy Nga
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác