Loading...

Hài Hoài Linh - Thà ăn mày còn hơn ăn cướp

Published on Jan 11, 2016
Name: Hài Kịch Thà Ăn Mày Hơn Ăn Cướp
Actors: Hoài Linh & Trang Thanh Lan
Company: Thúy Nga
Event: Paris By Night 80
Category: Music
License: Standard YouTube License
Tags: Video hài, Hài Hoài Linh

Nghệ sỹ: Hoài Linh & Trang Thanh Lan
Kênh video: Thúy Nga
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://youtube.com
► Facebook : http://facebook.com

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video hài HD khác